2 836 кг храни, 45 600 бр. яйца и 117 л. мляко и безалкохолни напитки са изтеглили от търговската мрежа инспектори от Агенцията по безопасност на храните за месец.

През декември служителите към областните дирекции по безопасност на храните са извършили 10 528 проверки на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната.

Издадени са 376 предписания. Съставени са 86 акта за установени административни нарушения. Временно са затворени 2 обекта.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилното им съхранение и некоректни етикети. В много от случаите липсва проследимост на предлаганите храни. Чести са случаите на лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите, както и извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните.

rns