Без „Биг Брадър“ в изборния ден

По време на целия изборен ден всички устройства за наблюдение и запис, които са в помещенията за гласуване, трябва да бъдат изключени, реши ЦИК. Камерите трябва да бъдат изключени точно в 7 часа и да бъдат включени след края на изборния ден, но не по-късно от 21 часа вечерта. Обективите трябва да бъдат закрити, а контролът дали има работещи камери ще се осъществява от РИК.

Ето как ще гласуваме на 6 ноември.  ЦИК прие правила за начина на сгъване на бюлетината и последователността, която трябва да се следва по време на гласуването на президентските избори и на националния референдум на 6 ноември.

Първо член на СИК откъсва бюлетина от кочана пред избирателя,  показва я на избирателя, за да се увери, че е празна, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината. След това сгъва бюлетината пред избирателя.

Първо сгъва бюлетината на две, така че горният край да опира в чертата под последната кандидатска листа, без да се закрива номерът на бюлетината в долния десен ъгъл и перфорацията над него. Те трябва да останат видими, а местата за полагане на печатите от СИК да останат от външната видима страна.

После сгъва бюлетината още веднъж по същия начин, като номерът й в долния десен ъгъл да остане видим, а положеният печат да остане от външната страна на бюлетината.

Комисията трябва да обясни на избирателя, че след като отбележи вота си върху бюлетината, трябва да я сгъне по същия начин.  Преди полагане на втори печат член на СИК  трябва да свери номера на бюлетината с номера в кочана. Ако той съответства на номер в кочана, членът на СИК задължително подпечатва повторно бюлетината и без да я разгъва, откъсва по перфорацията полето с номера в долния десен ъгъл за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. Подава бюлетината на избирателя, за да я пусне в избирателната кутия. След това избирателят се подписва в избирателния списък.

Ето и правилата за гласуване в националния референдум:

Член на СИК подава на гласоподавателя бюлетина и празен непрозрачен плик за гласуване.  Той предупреждава избирателя,  че след отбелязване на вота си, трябва да сгъне бюлетина и да я постави в плика, преди да излезе от кабината за гласуване. След като излезе от нея, гласоподавателят пуска плика с бюлетината в него в кутията за гласуване в националния референдум и се подписва в избирателния списък за националния референдум.

Върху пликовете и бюлетините за гласуване в националния референдум не се полага печат на СИК.

RNS