Инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ са извършили за последната седмица близо 1980 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене, 395 от които по Черноморието, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

При инспекциите по морето са издадени 25 предписания и са съставени 11 акта за установяване на административно нарушение. Два обекта са затворени заради липса на регистрация по смисъла на Закона за храните.

В резултат на инспекциите в останалите области на страната са издадени 114 предписания и са съставени 22 акта. Спрени от реализация са 229,1 кг. храни от животински произход. Възбранени и насочени за унищожаване са 118,4 кг. храни от животински произход, 5,36 кг. ядки, които са били без документи и 31 яйца с изтекъл срок на годност.

Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.

Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според удостоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация по смисъла на закона, както и лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.

За периода са направени и 24 проверки на кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни. Не са установени нарушения.

RNS