БНР отряза „Музикаутор“ и поиска обществена дискусия

Българското национално радио не приема предложението на „Музикаутор“ за авторските възнаграждения, които трябва да заплаща за музиката в ефира си, защото по същество те остават непроменени. Това гласи официалната позиция на медията, а шефът на БНР Александър Велев обяви, че ще инициира дискусия, на която да се обсъдят тарифите за обществените медии. На дебата ще бъдат поканени творци, експерти, СЕМ, БНТ, ПРОФОН, представители на Министерството на културата и на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с електронните медии.

БНР очаква ново предложение от „Музикаутор“, заради които медията значително ограничи музикалното си разнообразие от Нова година. „Очевидно е, че БНР и сдружението се ръководят от различни принципи и подходи в разбирането си за ролята и мисията на обществената медия и нейното финансиране. Затова на първо място е необходимо сближаване на позициите за принципите“, гласи позицията БНР. Едва след това ще е възможно да се говори за методиката и конкретните финансови параметри на договор между БНР и „Музикаутор“, смятат от ръководството на обществената медия.

RNS припомня, че в петък дружеството отново предложи процентът, който БНР им плаща да нарасне поетапно до 4.4% от брутния приход в петгодишен срок. Новата им оферта предвижда отстъпки за обем, сключен дългосрочен договор и авансово плащане. С тях отчисленията от търговски приходи на медиата биха поддържали постоянно ниво от 3,2%. Големият ръст ще дойде от държавната субсидия на радиото – 1,82% за 2017 г., догодина – 2,18% за 2018 г., 2,54% за 2019 г., през 2020 г. – 2,91%, а през 2021-а – 3,2%, смятат от „Музикайтор“. Досега БНР изплащаше 1% от субсидията си и 4,5% от търговските си приходи – общо около 600 хил. лв. по данни на Министерството на културата. Новата тарифа би означавала през 2017 г. то да плати с отстъпките 750 хил. лв от субсидията си, а в края на 5-годишния период – 1,35 млн. лв.