България официално подписа с ЕС за общ отбранителен съюз

България и още 22 държави от ЕС подписаха днес документ за обособяването на европейската отбрана, съобщи Съветът на ЕС. На специална церемония в Брюксел министрите на външните работи и отбраната подписаха Нотификация по постоянното структурирано сътрудничество на ЕС в областта на отбраната. С този акт се прави крачка към създаването на общ европейски отбранителен съюз, припомня германският национален ежедневник Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отбранителният съюз трябва да направи ЕС по-независим от САЩ и да доведе до тясно сътрудничество между въоръжените сили на страните от Общността, съобщава „Фокус“.

Предвижда се участващите в инициативата държави да подготвят съвместни разработки и да осъществяват тясно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността.

Освен нашата страна, документът бе подписан от Австрия, Белгия, Чехия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Присъединяването на останалите държави от ЕС е възможно във всеки момент – така, както бе подходено с обособяването на европейската прокуратура.

Предстои Съветът на ЕС да утвърди подписания документ. Проектите по инициативата следва да имат одобрението на участващите държави. Предвижда се проектите да обхванат областите на ученията, развитието на способности и готовността за действие в отбраната.

По-рано бе съобщено, че Дания, Португалия, Малта и Ирландия все още не са се ангажирали с включване към механизма за Постоянно структурирано сътрудничество на ЕС в областта на отбраната.

Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС в областта на отбраната (PESCO) не е алтернатива на НАТО. В Брюксел се говори за обединяване на ресурси, като съвместни сили за намеса и създаването на единен център за реагиране в условията на кризи. Представители на Алианса разглеждат инициативата като възможност за създаване на зона за свободно движение на войски – т.нар. „военен Шенген“.

Вашингтон насърчава Европа в усилията за засилване на отбраната й. На проекта се противопоставя Великобритания, но след решението й за излизане от структурите на Общността пътят към по-тясното сътрудничество във военната област бе разчистен.