България неотлъчно заема последно място в класацията, която подрежда страните в Европейския съюз по жизнен стандарт, съобщи Дарик радио.

За 7 години – от 2010 г. до 2017 г., оценките за България спрямо ЕС-28 са от 4 до 6 пъти по-ниски.

Това установява проучване на проф. Васил Цанов и на проф. Георги Шопов от Института за икономически изследвания при БАН за състоянието и развитието на материалния жизнен стандарт и енергийната бедност в България, представено на Международната научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“.

Данните сочат, че средният коефициент на материален жизнен стандарт в ЕС за 2010 г. е бил 46,6%, докато в България – едва 9,9%, което ни нарежда на последно място сред 28-те държави. Най-висок стандарт – 90,8%, е отчетен в Лихтенщайн, на „опашката“ пред нас са три страни – Литва, Латвия и Румъния.

Подредбата за 2017 г. е същата – средният коефициент в ЕС е 45,6%, а в България – 7%. Страната ни отново е на последно място, пред нас са пак двете балтийски държави и северната ни съседка.

Общо за периода се забелязват слаби изменения в позиционирането на страните членки – различията намаляват с 2,2%, но между България и ЕС те се увеличат, отбелязват икономистите от БАН. С положителен растеж на материалния жизнен стандарт се открояват Великобритания, Чехия, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Малта и Хърватия, докато България неизменно остава с ниски оценки, сочи анализът.

Авторите на доклада са изследвали и териториалните изменения на материалния жизнения стандарт у нас. За целта са използвали три групи показатели за оценка – „икономическо развитие“, „доходи и потребление“, „неравенство и бедност“.