Бъркат ни по-дълбоко в джоба за здраве от догодина

С 9,11 лв. се увеличава от догодина средният разход на  домакинството  за здраве. Увеличението е с 9.7%. Единствено разходите за свободно време, културен отдих и образование имат по-голям ръст – 20.2%, сочат данните на НСИ. Докато през третото тримесечие на 2015 г. едно домакинство средно е харчело 139,47 лв. за здраве, то през т.г. разходът е 148,58 лв. За сравнение в същия период на 2014 г. разходът е бил 139,25 лв.

Между 5 и 6% от разходите на българина са за здраве – през първото тримесечие са били 5,6%, през второто – 5,8%, а през третото – 5,6%.
Разходите за здраве от джоба на преобладаващата част от домакинствата в България са непропорционално високи в сравнение със заплатите и пенсиите, категорични са експерти.  Техни изследвания показват, че при заболяване на член от домакинството разходите за здраве достигат катастрофалните 36%. От изследването става ясно, че хората с минимална заплата и средна пенсия  плащат от джоба си за здраве между 11,4% и близо 18% от доходите им. Хората с минимални или социални пенсии харчат 1/4 до 1/3 от парите си за здраве.
Експертите прогнозират, че при заложения за 2017 г. бюджет на НЗОК от малко над 3,4 млрд. лв., пациентът ще плаща 53%, а касата ще поема само 47%. Високите разходи за здраве,  особено в случаите на тежко и/или хронично заболяване, са основен фактор за изпадане в абсолютна бедност.

RNS