Това съобщават от пресцентъра на институцията на обществения защитник.
Изводите са от на Националния превантивен механизъм (НПМП) към омбудсмана.
В доклада категорично се посочва, че е констатирано системно нарушаване на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание. В нейния чл. 2 се казва, че „никакви изключителни обстоятелства, от какъвто и да е характер, било то състояние на война, или заплаха от война, вътрешна политическа нестабилност, или каквото и да е друго извънредно положение, не могат да служат като оправдание за изтезание“.
НПМ е категоричен, че инструкциите, издавани от началниците в местата за лишаване от свобода, с които се регламентира употребата на сила и помощни средства (белезници, прангове и т.н.) при „вътрешен“ и „външен“ конвой са в противоречие с чл. 114 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Там се указва, че употребата им се допуска само в изчерпателно изброени крайни случаи, като например освобождаване на заложници или за прекратяване на буйство или друг вид агресивно поведение.
В доклада до министъра на правосъдието и до началника на затвора в София изрично се посочва, въпреки че в две поредни години (2016 г. и 2017 г.) НПМ настоява в своите препоръки да се прекрати всяка необоснована употреба на помощни средства, която се разглежда като подлагане на изтезания, на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, няма предприети действия.
„Ежедневно в двата ареста, само при извеждане на разходка, на над 300 души се поставят белезници. В едногодишния период от предходната препоръка на НПМ, случаите на подобно унизително отнасяне надвишават 100 000 случая“, пише в доклада на НПМ.
Изготвени са и препоръки след проверки в арестите на бул. „Г.М. Димитров“ и ул. „М-р Г. Векилски“, както и в софийския затвор в периода 19–22 юни 2018 г.
Основен акцент в препоръките на дирекция към омбудсмана, която осъществява наблюдение в местата за задържане и лишаване от свобода, е министърът на правосъдието да предприеме незабавни, ефективни административни мерки по преустановяване на изтезанията или на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание в лечебни заведения при конвой и извеждане на лица от спални помещения за престой на открито и при посещения във вътрешни и външни лечебни заведения.
RNS