(ВИДЕО) Оставиха в ареста братята-убийци от Провадия

Двамата братя Станислав и Осман, обвинени за грабеж, изнасилване и убийство на възрастна жена в Провадия, ще останат в ареста. Състав на Варненски окръжен съд прецени, че с оглед тежестта на извършеното от двамата и въпреки младата им възраст, на двамата трябва да бъде наложена най-тежката мярка за процесуална присъда.

По-големият – Станислав, който през цялото време в залата рида и хленчеше: „Искам при баба!“, онемя при въпрос от репортер на RNS: „Жената молеше ли ви да спрете? Молеше ли да я пощадите?“.

Според обвинението деянията са извършени с изключителна агресия, бруталност и жестокост. От събраните материали в досъдебното производство е видно, че двамата имат множество криминални и противообществени прояви. От години за тях липсват семейни грижи, тъй като баща им е обявен за общодържавно издирване, а майка им е в неизвестност.  Към момента на задържането им двамата са с постоянен адрес при баба си и дядо си.

От данните за Осман Ю. е видно, че той е регистриран за първи път в Детска педагогическа стая (ДПС) към РУ – Провадия, през лятото на 2015г. Независимо от изключително младата си възраст и непълнолетието си, оттогава до сега интензивността на извършените от него кражби и грабежи е изключителна. Справката на ДПС показва, че Осман е проявявал агресия към съучениците си и равнодушие към отправените му от педагозите забележки. Нееднократно спрямо него са били прилагани възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), провеждани са били профилактични беседи, бил му е назначен обществен възпитател, който да работи с него. Тези мерки не са оказали никакво възпитателно или възпиращо въздействие, напротив – той активизирал противообществените си прояви. От психиатричното изследване е видно, че Осман е склонен към прояви на агресия и жестокост към живи същества, като според вещото лице, неговото асоциално поведение вече е затвърден модел на поведение.

Защитата на Осман не възрази спрямо исканата от прокуратурата мярка за отклонение. 14-годишният младеж не пожела да каже нищо пред съда.

По отношение на Станислав М. също са прилагани нееднократно възпитателни мерки. Налице е и едно осъждане за грабеж – с определение от 15 май тази година от Районен съд – Провадия, като наложеното наказание е пробация за срок от 6 месеца, което е започнало на 1-и юни 2017г.  В периода на изтърпяване на наказанието, на 16-и ноември Станислав е установен като извършител на кражба от дома на леля си, като по случая има заведена преписка. От изготвената и приложена по досъдебното производство справка от инспектор на ДПС, и от психиатричното изследване е видно, че 17-годишното момче не зачита чужд авторитет, напълно некритичен е към отклоненията в поведението си.

Защитата на Станислав възрази спрямо исканата от прокуратурата мярка за отклонение и поиска домашен арест. През цялото време младежът плачеше в съдебната зала, като заяви пред съда, че иска да се прибере у дома.

За по-тежкото престъпление, по което и двамата са обвиняеми законът предвижда „лишаване от свобода“ за срок от 15 до 20г., доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Предвид непълнолетието на двамата наказанията могат да бъдат редуцирани на  „лишаване от свобода“  от 5 до 12 години за 17-годишния, а 14-годишният му брат може да получи наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Съдът като взе предвид всички данни събрани към момента в досъдебното производство, степента на обществена опасност и факта, че макар да живеят при баба си и дядо си, те не са в състояние да упражняват ефективен надзор над двете момчета, прие обоснованото подозрение на прокуратурата, че може да бъде направен извод, че съществува опасност Станислав М. и Осман Ю. да се укрият от преследването или да извършат престъпление.

Уточняваме, че спрямо непълнолетни най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ се определя изключително рядко