ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПРИЯТЕЛИ!

ДА БЛАГОДАРИМ С ДЪЛБОК ПОКЛОН НА БОГ И НА ВСИЧКИ, ПРОЛЕЛИ КРЪВТА СИ ЗА ПРИВИЛЕГИЯТА, ДА МОЖЕМ ДНЕС ДА ИЗРАЗЯВАМЕ ВОЛЯТА СИ!

ДА ПОМНИМ И ДА ПАЗИМ СВОБОДАТА ЗА ДЕЦАТА СИ!

RNS