Във връзка с членството на Република България в TISPOL – европейската мрежа на службите на Пътна полиция и поетите ангажименти за участие в организираните от TISPOL инициативи, за времето от 16.04.2018 г. до 22.04.2018 г. на територията на всички държави-членки ще бъде извършен засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение.

Нарушенията свързани с превишаване на разрешената скорост за движение са често срещано явление във всички европейски държави и са признати като най-сериозната причина за причиняването на тежки пътно-транспортни произшествия и смърт по пътищата в Европа. Имайки предвид, че голям процент от тежките пътно-транспортни произшествия в страната, с голям брой убити и пострадали са причинени поради движение с превишена или несъобразена скорост, осъществяването на засилен контрол по спазване на скоростните режими е от изключително значение за подобряване на пътната обстановка и намаляване на жертвите по пътищата.

Статистиката сочи, че през 2017 г. в страната превишената и несъобразена скорост продължава да е с най – голям дял за пътнотранспортни инциденти по вина на водачите. По този показател данните за Р. България са над средното ниво в сравнение с държавите – членки на Европейския съюз.

В провеждането на СПО ще вземат участие служители от  РУ – Каварна, Генерал Тошево, Балчик, Албена и  сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Добрич.

Основната цел на операцията е дисциплиниране на участниците в пътното движение за намаляване на предпоставките за настъпване на тежки пътно – транспортни произшествия вследствие на управление на МПС с превишена и несъобразена скорост.

За времето от 06.00 часа на 18.04.2018 г. до 06.00 часа на 19.04.2018 г. на територията на ОДМВР – Добрич ще бъдат позиционирани екипи на следните места:

 • 20 – 14.00 ч. – път II-29 – комплекс „5-ти км”;
 • 20 – 16.00 ч. – път II-29 на км. 26+3;
 • 20 – 18.00 ч. – бул. „Добруджа”, кв. Рилци-бензиностанция Пътно строителство;
 • 20 – 20.00 ч. – бул. „25-ти Септември” – Сердика;
 • 20 – 22.00 ч. – бул. „25-ти Септември” – РД „АА”;
 • 20 – 24.00 ч. – бул. „Добруджа” № 8;
 • 20 – 09.50 ч. – Път II-29- с. Стожер
 • 10 – 12.00 ч. – бул. 25-ти Септември – РДАА
 • 30 – 15.20 ч. – бул. 25-ти Септември – Сердика
 • 40 – 18.30 ч. – Път II-27 в с. Приморци
 • 30 – 10.00 ч. – Главен път I – 9 / КПП – с. Топола/
 • 35 – 11.30 ч. – гр. Каварна, ул. България до бензиностанция „Петрол”
 • 35 – 12.30 ч. – гр. Каварна, ул. България до фирма „Калацерка”
 • 05 – 14.00 ч. – гр. Каварна, ул. „Черноморска”
 • 10 – 15.10 ч. – гр. Каварна, ул. България до бензиностанция „Петрол”
 • 30 – 16.30 ч. – с. Хаджи Димитър, ул. „Първа”
 • 45 – 17.45 ч. – гр. Каварна, ул. България до фирма „Калацерка”
 • 00 – 19.00 ч. – Главен път I – 9 / КПП – с. Топола/
 • 00 – 10.00 ч. – път II-29, разклона за с. Равнец
 • 00 – 12.00 ч. – път II-29, разклона за с. Пленемир
 • 00 – 16.00 ч. – път II-29, разклона за с. Равнец
 • 00 – 18.00 ч. – път II-29, разклона за фирма „Агрис”
 • 00 – 20.00 ч. – път II-29, разклона за с. Пленемир
 • 00 – 22.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до бензиностанция Петрол
 • 00 – 24.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до магазин Астра
 • 00 – 06.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до бензиностанция Петрол
 • 15 – 09.30 ч. – път II-27 на км. 103+0
 • 00 – 13.30 ч. – гр. Балчик, ул. „Черно море” № 69
 • 00 – 16.00 ч. – път I-9 на км. 64+8
 • 10 – 17.45 ч. – път I-9 на км. 62+1
 • 10 – 19.40 ч. – път I-9 на км. 58+4
 • 30 – 08.30 ч. – с. Оброчище – стадионите
 • 00 – 10.30 ч. – с. Оброчище, ул. Червеноармейска
 • 00 – 12.00 ч. – път I-9, разклона за общежитията
 • 30 – 16.30 ч. – с. Кранево, ул. България
 • 00 – 19.00 ч. – с. Оброчище – стадионите

–   19.30 – 21.30 ч. – с. Оброчище, ул. Червеноармейска