Военноокръжната прокуратура в Сливен разследва причините за смъртта на военния водолаз матрос III клас Спас Пенчев в барокамерата на МБАЛ – Варна към BMA-София . Работи се по три версии за инцидента – техническа неизправност на барокамерата, заболявания на починалия и нарушения на екипа провеждащ изследването.

След инцидента под наблюдението на военен прокурор и в присъствието на съдебен лекар е извършен оглед на барокамерата и тялото на починалия. Разпитани са тримата военнослужещи, които са били заедно с матрос Пенчев в камерата, началникът на отделението по хипербарна и морска медицина и оператора, които са извършвали имитационните спускания.

Барокамерата е запечатана, като към материалите по делото са приобщени всички документи, касаещи техническото състояние и калибровката на съоръжението и медицинските изследвания на починалия военнослужещ. По случая е назначена тройна съдебно-медицинска експертиза на лекари от болница „Св. Ана“ – Варна.

Назначено е хистологическо изследване на тъканите – за установяване на непосредствената причина за смъртта.

Предстои назначаването на комплексна техническа експертиза относно състоянието на барокамерата и разпит на други свидетели, имащи отношение към инцидента.