От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи от 132,74 лв. на 141,63 лв. Това реши Министерски съвет, съобщиха от правителствената служба.

Увеличението е с цели 8 лева и 89 стотинки на месец. Това означава, че във всеки месец от 31 дни, хората от третата възраст, които получават пенсии като военни и граждански инвалиди, ще разполагат допълнително с 28 стотинки всеки ден. В месеците от по 30 дни, същите ще „охолстват“ с по 29 стотинки ежедневно. В единственият месец от 28 дни – февруари, пенсионерите „ще благоденстват“ с допълнителни близо 32 стотинки на ден.

От пресслужбата на Министерски съвет уточняват, че от увеличението с 8,89 лв. на месец ще се възползват 133 600 българи.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост.

Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

В прессъобщението липсват данни какво по-точно биха могли да си купят пенсионерите с 28 ст. на ден.

След справка с цените на вафлите, например, става ясно, че пенсионерите трябва да събират надбавките от два дни, за да си купят една вафла и на всеки 4 дни да си купуват от най-евтиния хляб.