Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР да извърши проверка на „всички проекти, с предмет – изграждане/модернизиране на туристически обекти – жилищни сгради (къщи) за гости на територията на цялата страна“. Срокът на проверките е два месеца, съобщават от Върховна касационна прокуратура.

Решението е по повод откритите нарушения в случая с бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев, за който вече е образувано досъдебно производство за извършено престъпление, както и възложената проверка „за ползвани не по предназначение на къщи за гости, финансирани със средства на ЕС от семейството на народния представител Елена Йончева“.

„Ще бъде извършена документална проверка на всички проекти, подавани по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с предмет – изграждане/модернизиране на туристически обекти – жилищни сгради (къщи) за гости“, съобщава прокуратурата.

 

За програмния период 2007-2013 г. са сключени 1 062 договора за къщи за гости на обща стойност на субсидията в размер на 299 млн. лв., показва изпратена до Свободна Европа справка. Окончателно приключени и платени са 746 проекта на стойност 202 млн. лв.

Сега полицията ще изисква „заверени копия от регистри за настанените туристи за български и чужди граждани, от документацията за регистриране и категоризиране на обекта, информация за заплатените туристически данъци за пренощували туристи“.

Проверките ще стигнат и до справките в районните управления на МВР за постъпилите регистрационни карти за нощували туристи. „Ще се провери дали вписаните в регистрите гости действително са посетили проверяваната къща за гости“, казва още прокуратурата.

Освен това главният прокурор е разпоредил на полицията да провери и всички проекти, по които са подпомагани разходи, свързани със закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности.