Детските градини във Варна работят нормално

Детските градини във Варна работят нормално при зимни условия, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Ежедневно се проследява посещаемостта на децата, като вчера те са били 3600, което е приблизително 1/3 от общия списъчен състав и е нормално в условия на ваканция на учениците. 
Във връзка с прогнозите за рязко влошаване на метеорологичните условия и в случай, че родителите на децата от яслените групи в детските градини, както и тези на 3 и 4 годишните желаят да ги спрат, трябва да уведомят за решението си ръководството на детската градина. Това е предвидено в правилниците на всяка градина.
За децата на 5 и 6 години в детските градини, отсъствието е допустимо за времето на ваканциите, определени със заповед на министъра на образованието и науката, каквито се явяват в случая 5-ти и 6-ти януари.
Ако родителите на децата от всички възрасти не желаят децата им да посещават детска градина днес и утре, е необходимо да информират за решението си ръководството на съответното детско заведение. Това се прави във връзка с организацията на храненето за деня, като се отчита и при изчисляване хранодните на всяко дете за месеца, т.е за децата, които са отсъствали не се заплаща храна.
Детските градини са осигурени с достатъчно количество гориво. Температурите в сградите са подходящи за пребиваването на децата. Дирекция „Образование и младежки дейности“ е разпоредила да се предприемат всички необходими мерки за поддържане на отоплителните системи в работен режим, за осигуряване на алтернативно отопление, при необходимост, както и за осигуряване на достъп до входовете на градините, съобщиха от Община Варна.
RNS