Днес е Международният ден на Черно море

На 31 октомври е Международният ден на Черно море. На този ден преди 21 г. е подписан Стратегически план за Черно море.

Той е символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 млн. души от шест държави, населяващи крайбрежието му.

Днес е празник на посветените и неуморни усилия на много хора, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда.

21 години след подписването на документа, въпреки някои признаци на подобрение, много хора и най-вече живеещите по крайбрежието смятат, че е време за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система – нашето общо Черно море.