Днес от 15,30 ч. в зала „Пленарна“ е общественото обсъждане на нов заем на Община Варна

Днес в 15,30 ч. в зала „Пленарна“, в сградата на Община Варна, ще започне общественото обсъждане на дългосрочен заем за реализиране на проектите „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна“ и „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“.

Общата стойност на проектите е 105 024 415, 66 лв. Реализирането им ще се осъществи на тристранно финансиране – безвъзмездна помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Собствено финансиране на Община Варна и мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от Управляващия орган.

Подробностите по проектите са публикувани на страницата на Община Варна.

За публичното обсъждане е определен един астрономически час. В него могат да вземат участие жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост.

RNS