Добруджанци ще изгубят 32 млн. лв. европейско финансиране по проект за пречиствателната станция край Балчик, чиято собственост бе прехвърлена на „Албена“ АД със съдебно решение в края на миналата година. 16 млн. евро трябваше да бъдат вложени именно в пречиствателната станция. Според близки до проекта, той е в напреднала фаза, но по правилата на ЕС той няма да се финансира, ако съоръжението не е изцяло общинско или държавно.

„Албена“ АД – собственик на едноименния курорт, е законният правоприемник на пречиствателната станци край Балчик. Това гласи решението по Гражданско дело номер 279/2018 г., водено в Добрички окръжен съд между „Албена“ АД и община Балчик.

Произнасянето е на първа инстанция и е от средата на декември м.г. Със същото решение собствеността на съоръжението е отнета от ВиК-Добрич. Община Балчик, която също е претендирала за пречиствателната станция, е осъдена да плати 51 025 лв. и 58 стотинки за съдебни такси и разноски на спечелилия.
След решението на ОС-Добрич, дружеството придобива поземлен имот 30,809 дка, ведно с построената върху него пречиствателна станция, която е със застроена площ от 22,500 дка. В нея се помещават административна сграда с лаборатория, две технологични линии за пречистване на отпадни води, заедно с работещите съоръжения, заедно с помпена станция, кладенци, утайници и оперативна зала.

Съдебното произнасяне има последствия за хиляди добруджанци. Вследствие на него ВиК-Добич, губи правата над пречиствателната станция. Дружеството ще се лиши от сериозните финансови постъпления, които до сега са му били плащани от кк „Албена“ за пречистването на отпадните води. Данъкоплатците от община Балчик пък трябва да насочат 51 025 лв. и 58 стотинки за съдебни такси и разноски, вместо да инвестират сумата за собствените си нужди. Те ще трябва да плащат на „Албена“ АД и за пречистването на отпадните води на Кранево и Обочище.

Ако и Варненският апелативен съд, като втора инстанция, потвърди горното решение, казусът ще приключи изцяло в ущърб на добруджанци.

СНИМКА publics.bg
rns