Общият доход на домакинствата се увеличава с 9.3% за година и достига 1449 лв. средно на човек, но разходите растат по-бързо – с 13.2% и вече са 1368 лв. на човек, показват данни на статистиката за последното тримесечие на 2017 г. Сравнението е спрямо същото тримесечие на 2016 г., уточнява segabg.com.

Най-съществена разлика в структурата на доходите има при изтеглените спестявания и взетите заеми. В края на 2017 г. домакинствата са разчитали много повече на заеми и спестявания. От 101 лв. на домакинство в края на 2016 г. изтеглените спестявания са 141.65 лв. година по-късно, а взетите заеми са нараснали от 20.60 лв. на 32.28 лв.

Българите продължават да разчитат основно на заплатата – тя формира 53.9% от доходите на домакинството. Пенсиите са другият ключов източник на пари – те формират 26.2% от дохода. Доста се увеличава доходът от собственост – от 31.19 лв. на домакинство в края на 2016 г. на 55.27 лв. в края на 2017 г. Финансовите „инжекции“ от други домакинства остават относително константна величина – при тях промяната е от 38.66 лв. на домакинство в края на 2016 г. на 45.46 лв. година по-късно. Любопитна промяна има при доходите от самостоятелна заетост – те се увеличават от 182.41 лв. на домакинство на 230.98 лв., като делът им се променя от 5.9% на 7% в структурата на семейния бюджет.

При разходите сериозни размествания няма. Около 63% е делът на неизбежните разходи – храна (31%), жилища, вода, еленергия и горива (14.5%), здравеопазване (5.4%), данъци (5.4%), осигуровки (6.8%). За алкохол и тютюн отиват 4.3% от разходите, като тук има положителна тенденция – преди година делът им е бил 4.6%. Като сума обаче това перо не намалява, а се увеличава от 127.65 на 133.29 лв. на домакинство. При данъците и осигуровките сумата на човек се увеличава от 145.5 лв. на 166.69 лв. По-рязка промяна има при отделеното за влог – сумата нараства от 137.82 лв. на домакинство на 170.43 лв.