Разходите за лекарства в България са необичайно високи. Те представляват 43% от публичните средства за здравеопазване. 34% от здравните разходи отиват за болнично лечение.

Това каза представителят на Европейската обсерватория за здравни политики Ане Шпрангер при представяне пред медиите на здравния профил на България на Европейската обсерватория за здравни политики и Придружаващия доклад на ЕК. По думите й би трябвало тези разходи да се намалят, защото показателят е доста над средното за ЕС.

здраве, ек

На този етап Европейската комисия няма задълбочени анализи за необичайно високите разходи за лекарства в България, каза Ане Шпрангер, но ще се направят допълнителни проучвания за установяване на причините. Тя посочи, че направените досега реформи в страната имат за цел да се намалят тези плащания, но първо трябва да се направи задълбочен анализ, за да се намери причината за нарастването им.

По-голямата част от разходите за здравеопазване в България са за лекарствени продукти и болнична помощ, отчита се в доклада. През 2017 г. на лекарствените продукти и медицинските изделия, заедно с болничната помощ, се падат три четвърти от текущите разходи на България за здравеопазване. Измерени като дял от общите разходи, разходите на България за лекарствени продукти са най-високите в ЕС (над 40 %), въпреки че в абсолютно изражение (567 евро на човек) са едва малко по-високи от средните за ЕС (522 евро).

За болничната помощ се заделят 34% от разходите за здравеопазване. От 2010 г. насам разходите за  извънболнична помощ са се увеличили значително, но през 2017 г. са възлизали едва на 234 евро на глава от населението. В абсолютно изражение България изразходва приблизително 34 евро на човек за здравна профилактика, в сравнение със средната стойност за ЕС от 89 евро, което се равнява на 2,6% от разходите за здравеопазване, което е сериозен проблем според експретите.

Друг сериозен риск за българската здравна система остава високият процент на частните разходи за здраве. Доплащането от страна на пациентите е на едно от най-високите нива в ЕС, като само 52% от средствата са публични, каза Шпрангер. Разходите за здравеопазване в България на глава от населението растат, като стигат вече 1300 евро, и въпреки това остават най-ниски в страните от ЕС.

Според Шпрангер би трябвало да се отделят повече средства за дългосрочна грижа за пациентите, но не в болнични условия. От публичните средства 34 на сто се разходват за болнично лечение. В същото време болничният престой у нас е два пъти по-кратък в сравнение с другите европейски държави – средният болничен престой е пет дни, но пък процентът на хоспитализации е двойно по-голям в сравнение с Евросъюза.

Още по темата на страницата на investor.bg