Ето кои 7 училища и 3 градини ще ремонтират с пари от „Региони в растеж“ във Варна

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ одобри 100% безвъзмездно финансиране на ремонтите на 7 училища и 3 детски градини, включени в Инвестиционната програма на Община Варна.

Това е една сериозна инвестиция, която ни дава възможност да работим за създаване на по-добри условия както на най-малките варненци, така и за хората, които се грижат за тяхното възпитание и обучение“, заяви днес кметът Иван Портних.

Предвидените дейности, на стойност 16,3 млн. лв., са за реконструкции, ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда в Първо основно училище, VII СУ „Найден Геров“; СУ „Димчо Дебелянов“; „СУ П. Яворов“; ОУ „Константин Арабаджиев”; ОУ „Стефан Караджа” и ОУ „Н.Й.Вапцаров“, както и на детските градини – „Светулка“, „Първи юни“ и „Ян Бибиян“.

Инвестиционната програма на Община Варна, само по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6 млн. лв. са финансовите параметри на проектите от основния списък, а 42 млн. лв. – на резервните проекти. Морската столица бе една от първите общини с одобрена програма и междинно звено за координиране на дейностите.
Средствата са разпределени в няколко приоритета – енергийна ефективност – 2,8 млн. лв., интегриран градски транспорт – 29,3 млн. лв., градска среда – 25,2 млн. лв., социална и културна инфраструктура – 12 млн. лв., образователна инфраструктура – 16,3 млн. лв., естетизация и модернизация на междублокови пространства – над 3 млн. лв.

RNS