Ето къде във Вашия квартал може да предадете безплатно опасните си отпадъци

Мобилни пунктове ще приемат за безвъзмездно обезвреждане опасни отпадъци от бита. Те ще бъдат разположени в определени точки за всеки район, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна. 

Видовете отпадъци, които гражданите ще могат да предават са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график: 

Район „Приморски“ – 8 ноември от 10.00 до 12.45 часа, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“ и от 13.45 до 16.30 часа – паркинга до спирка „Марек“.

Район „Аспарухово“ – 9 ноември от 10.00 до 12.45 часа в Аспарухово на Променадна алея зад газостанция Газко.

Район „Одесос“ – 9 ноември 13.45 до 16.30 часа, на площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев.

Район „Младост“ – 10 ноември от 10.00 до 12.45 часа, на паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, а от 13.45 до 16.30 часа на паркинга под бл. 207 – Кайсиева градина.

Район „Вл. Варненчик“ – 10 ноември от 13.45 до 16.30 часа на паркинга под бл. 207 – Кайсиева градина