Учениците от Първо основно училище, СУ „П. Кр. Яворов“ и ОУ „Константин Арабаджиев“ ще напуснат до месец и половина сградите си заради започващи мащабни ремонти, съобщиха от Община Варна.

По време на ремонтните дейности се предвижда учениците от Първо основно училище да бъдат преместени в СУ „П. Кр. Яворов“. След приключване на строително-монтажните работи, ще последва обратна промяна – всички ученици ще отидат в Първо основно училище, за да започне ремонта в СУ „П. Кр. Яворов“.

Ръководствата на двете учебни заведения трябва да осигурят едносменен режим за обучение за учениците в началния курс, а за останалите възрастови групи се обсъждат варианти за двусменен режим.

Поради големия брой на ученици в VII СУ „Найден Геров“ преместването им е планирано в четирите най-близки училища, както следва:
– Децата от I и II клас ще отидат в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн. Предприемат се стъпки пред РУО – Варна, те да преминат в първа смяна. По искане на родителите ще се извърши обезопасяване на стълбищата с предпазни первази и парапети.
– Подготвителните групи за 5 и 6-годишните и децата от III и IV клас ще се обучават в ОУ „Черноризец Храбър“.
– Учениците от V до VII клас ще бъдат преместени в Първа езикова гимназия
– Учениците от VIII до XII клас ще бъдат преместени в IV EГ „Фредерик Жолио Кюри“.

Те ще се обучават втора смяна в приемащите училища.

Учениците от ОУ „Константин Арабаджиев” от филиалната сграда ще бъдат преместени в основната сграда на училището, като се запази едносменния режим и целодневната подготовка на учениците.

Ремонтите се финансират по европейската програма „Региони в растеж“ за реализацията на проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 16,3 млн. лв., а крайният срок за приключване на всички обекти е юни 2019 г. Предвидени са укрепване и саниране на сградите, подмяна на дограма, на ел., ВиК и отоплителни инсталации, ремонт на покривни пространства и др.

RNS