За да живее нормално едно четиричленно семейство има нужда от 2250 лв. на месец по данни към декември 2016 г. Това прави по 562 лв. на човек – разходи за храна, жилище, здравеопазване, показва тримесечния анализ на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) за потребителските цени и издръжката на живот у нас.

„Тези средства осигуряват приличен, но в никакъв случай не и охолен начин на живот“, подчерта лидерът на КНСБ и допълни, че около 77% от домакинствата, или малко над 5 млн. души живеят с доход под необходимия минимум – 562 лв.

В същото време с доход между 300 и 562 лв. на лице от домакинството са около 3,5 млн. души и едва 1.6 млн. българи получават средномесечно над 562 лв. Сметките на ИССИ сочат, че едва 10 на сто от високоплатените българи получават около 30% от общото разпределение на доходите за труд.

В същото време регионалните разлики в заплащането на труда също са огромни и се запазват през годините. Разликата в брутните заплати е около 2 пъти между София (1265 лв.), където работещите получават най-високи заплати, и Видин, където заплащането традиционно е най-ниско (648 лв.).

Големи са различията и при образователния ценз. Тези с основно и по-ниско от средно образование получават по 2.56 лв. на час, докато другите с висше или подобно образование се разписват срещу 6.55 лв на час.

През последните три години България се намира в състояние на постоянна дефлация, стана ясно още от думите на президентът на КНСБ.

„Убедени сме, че това влияе негативно върху растежа на икономиката ни”, подчерта Пламен Димитров.