Започват летни ремонти в 12 варненски училища

В 12 варненски училища предстоят строително-ремонтни дейности през лятото. Общата им стойност е 285 000 лв. от бюджетите на училищата и 82 600 лв. капиталови разходи от бюджета на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“.

По информация на директорите до 30 юни трябва да приключат процедурите по избор на изпълнител и да бъдат сключени съответните договори. След това ще започне работа по обектите.

В ОУ „Ангел Кънчев“ са планирани подмяна на дограма и подови настилки и ремонт на санитарни възли. В ОУ „Христо Ботев“ ще бъдат доставени и монтирани нови котли. В ОУ „Антон Страшимиров“ предстои боядисване; в ОУ „Панайот Волов“ – текущ ремонт на сградата и подпокривното пространство, доставка и монтаж на климатична система. В ОУ „Отец Паисий“ ще се изгради евакуационно и аварийно осветление; в ОУ „Цар Симеон I“ – ремонт на котел; в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – частична подмяна на дограма, текущ ремонт на актова зала и класна стая. В ОУ „Васил Априлов“ гредоредният под на първия етаж ще бъде подменен със стоманобетонна конструкция. Ще бъде извършен и текущ ремонт на елементи на отоплителната система, пребоядисване и освежаване на стени.

В СУ „Климент Охридски“ предстои изграждане на топлоизолация на фасадата, боядисване на класни стаи и коридори, циклене на паркети в класните стаи. В СУХНИ „Константин Преславски“ ще се изгради противопожарна система. В III ПМГ „Академик Методий Попов“ са планирани циклене на подовата настилка във физкултурния салон, оборудване и обзавеждане на лаборатория по физика, изграждане на втори етап от пожароизвестителна система. В IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“ ще се работи по подмяна на дограма, частичен ремонт на санитарни помещения, класни стаи, подмяна на тръби от парната инсталация и на стари електрически табла.

Ремонтни дейности ще бъдат извършени и в студентското общежитие „Михаил Колони“. Там ще се подменя дограмата. В НАОП „Николай Коперник“ предстои ремонт на фасадата на сградата.

Продължават и започналите още през учебната година строително-монтажни дейности в училищата, които се извършват с европейски средства по ОП „Региони в растеж“.