Прокурор Даниел Илиев да бъде отстранен от делото, което се води срещу бившия директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, заради вероятна предубеденост по казуса, която ще пречи за постигането на обективната истина и справедливост. Това искане е направил адвокатът на инж. Тодор Гикински пред Районна прокуратура – Добрич.

Сред основанията за искания отвод е фактът, че за повече от година прокурор Даниел Илиев, който е водил и досъдебното производство срещу инж. Тодор Гикински, не е коментирал, че вероятно е предубеден от изхода на делото заради личен мотив. През цялото това време държавният обвинител е мъж на жена си, а тя – дъщеря на шефа на ловно-рибарското дружество в Добрич – Петър Петров. Последният със сигурност бил неблагоразположен към инж. Гикински, след като същият е разпоредил да се спре водоподаването към битовката на язовир „Полковник Минково“. Самото присъединяване към водопреносната мрежа било изградене незаконно. През 2019 г. поради отпаднала необходимост ВиК дружеството е преустановило ползването на въпросния напорен водопровод и в битовката, стопанисвана ЛРД-Добрич и ползвана от членовете му, вече нямало течаща вода.

В искането за отвод на прокурора, се твърди, че държавният обвинител и семейството му са регистрирани на един адрес с тъста – шеф на ЛРД-Добрич. Според адвоката, малко вероятно е случката с прекъснатото водозахранване към битовката на язовира, да не е коментирано в семейството. При това с отрицателни емоции към инж. Тодор Гикински.

Ето какво пише в искането: „ Спирането на водаването от напорния водопровод за битовата част на язовира създава пречки и негодувание от страна както на концесионера, така и от страна на ловците от ЛРД „Добрич“. По всяка вероятност това се коментира в семейната среда на прокурор Даниел Илиев, което вече го прави предубеден при изпълнение на служебните му задължения касаещи ВиК Добрич и най-вече изпълняващия към него момент длъжността „изпълнителен директор“ на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. В случая като главен виновник за спиране на водоподаването към яз. „Полковник Минково“.“

Пак с вероятен личен мотив се обяснява и ненужното според адвоката отстраняване от длъжност на инж. Тодор Гикински. Той е отстранен след разпити на всички свидетели и без необходимите доказателства, че служебното положение на директора ще създаде пречки за обективното и пълно изясняване на доказателствата по делото.

„От начатото на производството до първото заседание по делото бяха изминали, повече 6 месеца през което време считаме, че са били събрани всички доказателства за нуждите на обвинението. Разпитани бяха всички свидетели пред съдия и не беше налице основание за искането на прокурора за отстраняването от длъжност на г-н Гикински. Не беше налице и третото основание в чл. 69 от НПК, а именно основанието свързано с основания, от които да се направи извод, че служебното положение на подзащитния ми ще затрудни разследването. Въпреки това прокурор Илиев поддържаше това свое искане през цялото време и след приключването на разследването.“, пише още в искането за отвод на прокурора.

„На следващо място съмнения за тенденциозност може да се търсят и в действията на прокурор Илиев по отношение на искането за привличането на подзащитния ми като обвиняем по чл. 282 от НК.

Въпреки показанията на свидетелките Ирена Рублева и писмо на БДЧР, че водата на река Батовска е в нормите предвидени в Наредба №12/2002 г. и ползването й не може да доведе до вредни последици прокурор Илиев не се съгласява с тези изводи и обжалва Постановлението пред АП Варна. От своя страна Апелативна прокуратура Варна не приема неговите възражения и потвърждава постановлението на ОП Добрич, че не са налице предпоставките на чл. 282 от НК.

В постановление на прокурор Илиев от 23.07.19 г. бяха дадени само две указания- за привличането ми в качеството ми на обвиняем и трудовия ми договор. Никакви друи указания не бяха дадени, от което следваше да се предположи, че разследването по ДП е приключило. Именно тогава от прокурора бе поискано отстраняването му от длъжността „изпълнителен директор“. Това също буди у мен недоумение защо при разпитани пред съдия свидетели и практически приключило досъдебно производство прокурор Илиев отправя своето искане по чл.69, ал.1.“, мотивира искането си за отстраняване на прокурор адвокатът на обвинения.

Имайки предвид гореизложеното, Моля да отведете прокурор Даниел Миленов Илиев като страна в АНД 1557/19 г. по описа на Pайонен съд Добрич поради предубедност или заинтересован косвено от изхода на делото, като считам, че същия не следва и за в бъдеще да представлява Районна прокуратура Добрич като страна в ДП и съдебни производства касаещи „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД поради своята предубеденост, завършва искането на адвоката.