За магистратите 5% по-високи заплати със задна дата

Висшият съдебен съвет реши да увеличи с 5% основните заплати на магистратите и съдебните служители със задна дата – считано от 1 септември 2016 г.
Решението бе взето на днешното заседание на съвета без дебати и обсъждания, като точката бе внесена като допълнителна и с неясното „актуализиране на Таблица №1 на ВСС и Класификатор на длъжностните в администрацията по чл. 341 от ЗСВ, считано от 01.09.2016 г.“, предаде „Правен свят“.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт като сумата е малко под 4 млн. лева.

Макар в тазгодишния бюджет да няма предвидени средства за увеличение на заплатите, се оказва, че има реализирани икономии, които позволяват актуализацията. Тя е предвидена в бюджета за 2017 г.

Заедно с това вчера с постановление на МС бе одобрен „допълнителен трансфер до 25,6 млн. лв. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт“.

Според Закона за съдебната власт основното месечно възнаграждение на най-ниската магистратска длъжност е в размер на удвоената средно-месечна заплата на заетите в бюджетната сфера.

По данни на НСИ средното възнаграждение в бюджетната сфера за последното тримесечие е 924 лева. След актуализацията възнаграждението на върховните магистрати се вдига от 3493 лева на 3668 лева, на апелативните се увеличава на 3084 лева, за органите в столицата – 2748 лева, на окръжно ниво – 2533 лева, за СРС и СРП – 2214, и за останалите районни съдилища и прокуратури – 1979 лева.

Утре най-големият съд у нас – Софийският районен, излиза на протест заради отказа на Висшия съдебен съвет да реши дългогодишните му проблеми. Магистратите ще се съберат пред сградата съвета и ще припомнят за „неравнопоставеното положение, в което са поставени свръхнатоварените служители на СРС в сравнение с други съдебни органи“, както и за материални нужди.

RNS