Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември 1908 година в Търново. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор тридесет години по-рано, а българският княз приема титлата „цар“.

Можем ли днес поне да бъдем честни и да признаем – съхранихме ли Независимостта?

6

КОЛАЖ radiomilena.com