Общинският хотел в Каварна е натрупал над 110 000 лв. задължения за 2 г. Това се е случвало под вещото ръководство на управителя, който преди дни се оправда пред друго издание, че всичко е правел по заръка на кмета Нина Ставрева.

В ревизионния доклад има данни за злоупотреба. Препоръките на проверяващите е той да бъде предаден на прокуратурата.

Най-фрапиращо в управлението на общинския хотел е липсата на реално счетоводство. Нарушени са и правилата за отчет на посетителите.

Когато изобщо управителят е представял фактури, те са с купени плодове и зелунчици – в стотици килограми, в края на туристическия сезон, когато вече не е имало посетители в хотела.

Хиляди квадратни метри би трябвало да е грундирал управителят на хотела, сочат други документи за закупено огромно количество грунд.

Аналогична е ситуацията и при фактури с части за тежкотоварни и селскостопански машини.

Очаквайте кКакви впечатляващи параметри на злоупотреба са разкрили проверяващите – всичките извършени пред очите на „най-добрия кмет на БСП – Нина Ставрева, за която бюджет е разтегливо понятие.