Който си изхвърля боклука правилно, получава награда. А който не го върши съвестно, трябва да плаща глоба.

Това са някои от правилата в новата програма на Китай за задължително разделно изхвърляне на отпадъците.