Кметът на Добрич – Йордан Йорданов, ще продължи да представлява Националното сдружение на общините в Република България в Световния съвет на Обединените градове и местна власт, съобщиха от канцеларията на градоначалника.

Кандидатурата на кмета на Добрич е обсъдена и утвърдена от Управителния съвет на Националното сдружение на общините на заседание на 12 май.

Йордан Йорданов ще продължи да представлява Сдружението в Световния съвет на Организацията Обединени градове и местни власти за периода от 12 май 2020 г. до 2022 г.