Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра нов административен ръководител на Окръжна прокуратура-Варна. Това е Красимир Конов, който досега бе заместник-окръжен прокурор на Варна и изпълняващ функциите административен ръководител на Районната прокуратура в града.

Негов опонент в процедура бе Радослав Лазаров, също заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна и изпълняващ функциите окръжен прокурор.

Пръв пред кадровиците се представи Красимир Конов„Определено не мога да претендирам, че концепцията ми обхваща всички аспекти на дейността, която бих изпълнявал, ако спечеля вашето доверие. Безспорно живеем в динамична среда и това неизбежно засяга и нашия район. Личната ми мотивация да кандидатствам за тази длъжност е, че целият ми магистратски път, за над 20 години е преминал във Варна, като съм започнал от най-ниското стъпало и съм стигнал до Окръжна прокуратура. Този опит ми даде визия за пътя, по който следва да върви прокуратурата“, посочи прокурор Конов пред Прокурорската колегия.

„Като и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура-Варна съм се постарал да постигна добър микроклимат, както и високо ниво на организацията на работата“, каза още кандидатът.

Основните цели, които прокурор Конов си е поставил е подобряване на срочността, на добрите колегиални отношения и надграждане на добрите практики. Той гарантира „прозрачно и предвидимо управление“. По думите му проблем в района има със сроковете на разследванията, като, според него, става дума за чисто организационни причини. „Постепенно се подобрява и проблемът със заключенията по експертизи. Г-н Лазаров и аз предприехме необходимите дейности, за да се съкратят максимално сроковете“, посочи още прокурор Конов.

По думите му прокурорите от варненския окръжен район могат съвсем спокойно още в началото на едно досъдебно производство да преценят фактическата му и правна сложност и по преценка да ги разпределят на следователите в следствените отдели за увеличаване на натовареността им и облекчаване на работата на обвинителите. Той посочи още, че има „резерв“ и по отношение на метода на самосезирането, който по думите му следва по-често да се прилага.

Огнян Дамянов подчерта, че според докладите за последните две години се оказва, че броят на решените дела на фона на общо наблюдаваните е особено нисък. И попита – какви цели би набелязал, за да преодолее тази негативна тенденция. „Вярно е, че изпитваме трудности, но те не са непреодолими. Това вероятно се дължи на занижения брой на новообразуваните дела, както и на проблемите със срочността на разследванията. Прокурорите трябва да осъществяват повече контрол върху самите производства и да изискват повече“, отговори кандидатът.

Радослав Лазаров се представи пред кадровиците втори. Неговата лична мотивация да се яви в конкурса е професионалният му стаж в рамките на последните 26 години, през които е заемал и няколко ръководни длъжности. „Считам, че щатът на магистратите и на служителите е почти запълнен и към настоящия момент е достатъчен. Има резерви за допълването му, но това е предмет на съвършено друг разговор. Имаме вече и криминилистическа лаборатория, както и служител, който да работи с нея. По отношения на достиженията и проблемите – считам, че резултатите, постигнати досега, са окуражаващи и ми дават спокойствието и самочувствието да се позова на тях“, каза в изложението си прокурор Лазаров.

По думите му в Окръжна прокуратура-Варна през първите месеци на 2019 година е постигнат съществен ръст на внесените в съда дела, което е атестат за работата на обвинението. „Има безспорно проблем с експертизите, но с удовлетворение мога да кажа, че след проведени дейности вещите лица се самоорганизираха и от 1 ноември има дежурства на тези вещи лица, което се надявам да даде положителен резултат„, отчете и вторият кандидат за поста.

„Съзнавам факта, че българското общество има навика да персонифицира институциите, затова имам цели и в личен и в институционален план“, посочи още той, като допълни, че сред неговите основни цели е подобряване на работата на прокуратурата, чрез развиване на квалификацията на магистратите и служителите. Той се ангажира още с популяризиране на добрите практики чрез срещи, дискусии и дебати, както и със специализация на магистратите, в това число и в следствените отдели. Сред идеите му е да бъде създадена и специална група за тежки престъпления, в която да участват най-мотивираните и подготвени прокурори.

„Важна е ролята на прокуратурата и по отношение на превенцията на престъпността, където роля имат и другите институции. В тази връзка в тази дейност могат и трябва да участват и прокурорите. Традиционно активни сме и при срещите с ученици – това е добра практика, която трябва да продължи“, каза още прокурор Лазаров. Той също постави акцент върху нуждата от прилагане на метода на самосезирането и посочи, че е възложил на служител от Окръжна прокуратура-Варна да следи медиите, след което да се преценява необходимостта от самосезиране в отделните случаи. По думите му този метод е дал резултат, като броят на самосезиранията чувствително е нараснал през 2019 година в съпоставка с предходните две години.

На същия въпрос от Огнян Дамянов относно странното съотношение решени-наблюдавани дела кандидатът посочи, че не счита, че посочените данни са драстично изключение. „Това са към момента възможностите на прокуратурата в района. Проблемите тук са в изясняването на обективната картина на капацитета на органите, които се справят с престъпността, визирам на първо място полицията, а след това и на прокуратурата. Това са резултати и от понижаването на абсолютната стойност и на делата“, отговори прокурор Лазаров. По думите му преди да се предприемат мерки за решаване на този вид проблеми и несъответствия, трябва да бъдат изяснени детайлно причините за тях.

След изслушването на двамата кандидати, които по същество се представиха доста равнопоставено, кадровиците също се оказаха разделени в мненията си. Огнян Дамянов посочи, че ще подкрепи кандидатурата на прокурор Конов, тъй като виждал у него желание за решаване на всички налични проблеми. Даниела Машева от своя страна даде доверие на прокурор Лазаров заради големия му управленски опит и ясната визия за развитието на обвинението. Накрая, резултатите от гласуването показаха, че с 9 гласа „за“ първия кандидат, срещу 2 „за“ опонента му, новият административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна се казва Красимир Конов.