Семейството на застреляния преди 4 г. бизнесмен Борислав Манджуков записа 0:2 в битката с банкерката Петя Славова. Преди дни бе постановено решение на Софийски градски съд, според което претенциите на Манджукови като цесионер за изчезнали $2,374 млн. главници, $152 000 възнаградителна лихва и законната лихва върху главницата от дадата на подаване на исковата молба (20.12.2012 г.) до окончателното плащане,  от сметка в „Инвест банк“, изцяло са отхвърлени.

Решението е на първа инстанция. За да продължи на втора ищците трябва да внесат държавна такса, 2% от материалния интерес.

Припомняме, че ищецът „Бъфет файнанс корпорейшън“ ЕООД е частен правоприемник на „Бо-ян 1“ ЕООД по силата на договор за цесия от 14.06.2012г. Второто дружество е притежателят на банковите сметки в „Инвестбанк“, от които са изчезнали милионите по настоящото дело.

През 2016 г. управител на ищеца е Моника Иванова, сестра на Борислав Манджуков. Собственик на дружеството е „Голбас Лимитид“ – офшорка в Белиз, собственост на майката Евгения Манджукова.

Скандалното дело, което „Месокомбинат Варна“ АД – представлявано от Евгения Манджукова, срещу „Инвестбанк“ АД е спряно, след като стигна втора инстанция. Причината е воденото наказателно дело срещу главния счетоводител на „Инвестбанк“ АД Петър Маринов. По него Манджукови предявиха претенции към финансовата институция за изчезнали пари от сметката на предприятието. Общата претендирана сума надхвърля 7 млн. лв. Самият Петър Маринов е осъден на първа инстанция. Процесът срещу него е на втора инстанция и периодично се отлага. Според вещи юристи същият все някога ще бъде осъден. Това предполага лош край за „Месокомбинат Варна“ АД, защото неговата вина ще оневини напълно банката.

Така до момента Петя Славова води с 2:0 Манджукови. Засега!

RNS