Младежите в България с основно и средно образование в по-големи дялове са склонни да заминат в чужбина при възможност.

Това заявява вицепремиерът Марияна Николова в отговор на парламентарно питане от депутата Георги Гьоков..

Цитиран е годишен доклад за младежта през 2017 г., Националния статистически институт и научни трудове на авторски колектив от БАН.

Според данни от изследване на Института за икономически изследвания при БАН – извадка от 3907 лица на възраст 15-65 години, между 23 и 25% от респондентите с висше и средно специално образование биха емигрирали.

В писмения отговор до депутата се цитират и изводи от международна научна конференция на тема „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“, на която е представен друг анализ. Изводът е, че голяма част от българите, завърнали се у нас, като мотив да останат, посочват основно семейни и социални причини, съобщава Дарик.

Младите хора в България, като своите връстници в Европа, са изправени пред безброй предизвикателства, свързани с тяхното образование, реализация, качество на живот и други.

СНИМКАТА е илюстративна