Мобилен пункт събира опасни отпадъци от варненските домакинства

Мобилен събирателен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане опасни отпадъци от домакинствата във Варна. От днес до 19 май той ще функционира по няколко часа в определени точки във всеки район в града, съобщиха от общинската дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. Следващите дати, на които ще могат да се предават опасни отпадъци, са от 18 до 21 юли и от 26 до 29 септември.

Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

Ето графикът, по който ще работи пунктът:

17 май

–          от 9 до 12,45 ч. – пазар на ул. „Моряшка“, район „Аспарухово“

–          от 13,45 до 17,30 ч. – пазар „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“, район „Одесос“

18 май

–          от 9 до 12,45 ч. – на паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл. 138, район „Младост“

–          от 13,45 до 17,30 ч. – на паркинга до „Супермаркет 5“ срещу бл. 302, район „Вл. Варненчик“

19 май

–           от 9 до 14 ч. – на паркинга до сградата на Община Варна – до бариерата, в близост до бул. „Осми Приморски полк“