Над 5 500 лв. ще плати всеки българин в бюджета за 2018 г.

Над 5 500 лв – това е средната „сметка“, която всеки българин ще плати в бюджета за следващата година, за да може държавата да функционира. Изчислението е на неправителствената организация Институт за пазарна икономика (ИПИ)

Приходите в държавния бюджет през догодина могат да бъдат 36.9 млрд. лв или 35 процента от БВП, смятат икономистите от ИПИ, които и тази година представиха алтернативен вариант на проектозакона. Финансовото министерство е заложило в проекта си приходи от 38.2 млрд. лв, което е 36.2 процента от БВП.

Ето изчисленията на икономистите за това колко ще струва на всеки данъкоплатец следващият бюджет. Извън посочените разходи, на всеки се падат и по 3309 лв. натрупан дълг, цитира dnevnik.bg.

Колко плаща всеки българин в Бюджет 2018

1841 лв.
Пенсии, социални помощи и обезщетения
834 лв.
Транспорт и съобщения, селско стопанство 
 
663 лв.
Здравеопазване
 
627 лв.
Отбрана и сигурност
 
541 лв.
Образование
348 лв.
Издръжка на администрацията
 
329 лв.
Благоустройство и околна среда
 
160 лв.
Вноска в ЕС
 
102 лв. 
Лихви по стари дългове
 
93 лв.
Култура и спорт
5 538 лв.