Безработните и неактивните лица, желаещи да работят като детегледачи на деца на възраст от 0 до 5 години все още имат възможност да се включат в схема „Родители в заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съобщиха от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Варна.

Реализацията на схема „Родители в заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 стартира в края на септември 2017 г. Дейностите са насочени към подпомагане родителите, желаещи да продължат кариерното си развитие и същевременно да осигурят грижа за децата си. До 31.10.2017 г., когато изчете срокът за кандидатстване на родителите, в бюрата по труда от област Варна бяха приети документи от 86 родители на деца от 0 до 5 години. В момента тече разглеждането за допустимост на подадените заявления. Тези родители, които са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени да изберат детегледач от съответното бюро по труда.

Безработните и неактивни лица, желаещи да работят като детегледачи, могат да заявят своя интерес като подадат заявление на хартиен носител, лично, във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.  Набирането на кандидати за детегледачи ще продължи до пълно удовлетворяване нуждите от наемна грижа на родителите, подали заявления и одобрени за участие в процедурата.

Подробна информация за процедурата и необходимите документи са публикувани на официалния сайт на Агенция по заетостта в рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – Проект „Родители в заетост” https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/.

RNS