11 януари е Световният ден на БЛАГОДАРЯ!

БЛАГОДАРЯ не е просто дума!

БЛАГОДАРЯ е обич, признателност, отговорност, почтенност, дълг, благородство, уважение, почит, дисциплина, уважение, достойнство, почит, приличност, достопочтеност, достоуважаваност, честност, чест, добросъвестност, внушителност, респект, порядъчност, разумен, мирен, миролюбив, справедливост, доброта, лоялност, невинност, благонравност, благонадежност, Богонравност!

БЛАГОДАРЯ Е НАЧИН НА ЖИВОТ! ФИЛОСОФИЯ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ! НАЧИН ЗА УСПЯВАНЕ!

Бъдете благодарни, приятели!

Винаги има за какво!

НИЕ БЛАГОДАРИМ!

RNS