Лекарските консултативни комисии (ЛКК) да имат право да издават само 20 дни болнични, вместо сегашните 30. Това се предлага в Анализ на причините за нарастване на изплатените от осигурителите и държавното обществено осигуряване парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване в периода 2016-2019 г., изготвен от НОИ.

Една от предвидените в него мерки е да се намали продължителността на временната неработоспособност, определяна от ЛКК и от ЛКК по решение на ТЕЛК от 30 на 20 дни еднократно, респективно от 180 на 120 дни без прекъсване. След изтичане на 120 дни непрекъснат отпуск или 240 дни с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването, при необходимост от продължаване на временната неработоспособност – след решение на ТЕЛК.

Най-често тези болнични се издават от ортопеди и невролози, тъй като техните диагнози в повечето случаи изискват продължително лечение, съобщава „Монитор“.

Предлага се също и промяна в правомощията на лекуващия лекар по отношение продължителността на временната неработоспособност пропорционално на намалените правомощия на ЛКК – еднолично от 14 на 7 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но за не повече от 20 дни с прекъсване за една календарна година.

Близо 29 сто от издадените болнични през 2018 г., по които е платено обезщетение от ДОО, са по пет диагнози, става ясно още от публикувания анализ. Това са „Остър бронхит, неуточнен“, „Увреждания на междупрешленните дискове в поясния отдел“, “Остра инфекция на горните дихателните пътища, неуточнена“, „Заплашващ аборт“ и „Вирусна инфекция, неуточнена“. Тези диагнози обхващат над 45 на сто от хората, на които е изплатено обезщетение поради общо заболяване.

Предлага се и в Закона за здравето да бъде предвидена възможност заинтересованите лица и организации – освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК да могат да обжалват пред регионалния съвет не само решенията на ЛКК, както е до момента, а и решенията на лекуващите лекари, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни решения за временна неработоспособност.

Експертите от НОИ предлагат също в Наредбата за медицинската експертиза да бъде предвидено за извършването на профилактични прегледи в работно или извънработно време да не се издава болничен лист. В тези случаи лекарят, който прави прегледа, ще издава служебна бележка на осигурения, в която да отразява часа на явяването и часа на приключването на изследването.

Нови задължения и изисквания се предвиждат и за работодателите, като предложението е те самите да участват в процеса на контрол, тъй като познават своите служители и биха могли да установят дали има злоупотреба с болнични листи. В Закона за здравето да се въведе и административна санкция за болния, за неспазване на режима описан в болничния лист, предлагат още от НОИ.

dnes.bg