Граждански организации настояват за незабавен ремонт на буните в залива Болата, които са последната пречка морето и местното блатото да се слеят, като залеят вододайната зона и помпената станция, която захранва с питейна вода Българево, Св. Никола и Русалка.

Писмото е отправено до премиера Бойко Борисов, военния министър Красимир Каракачанов, Областна администрация Добрич и кмета на Каварна, Гражданска инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече“ и Инициативен комитет „За Туризма на Калиакра“, съобщи председателят му Стелиян Томов.
В него изрично се разяснява фактическата обстановка. Към вчерашна дата двете изградени буни, които спират морската вода да не завземе пясъка, са порутени. Лявата е почти напълно разрушена.

Още преди 4 години писахме, че състоянието на буните на Болата е повече от тревожно. 

Кметът на Българево: Състоянието на Болата е много сериозно! Трябват спешни мерки! (видео)

Можем да спасим Болата! Да го направим!

Алармирахме ресорните институции.

RNS.bg сезира Премиера и ресорните институции за застрашения плаж Болата

Междувременно „най-успешният кмет на БСП – Нина Ставрева“, предпочете да изгражда паркинг на местния дерибей Валентин Николов – Цуци, с държавни пари, вместо да укрепи рушащите се буни.

Пред Болата Нина Ставрева&CO предпочетоха паркинг за концесионера на плажа

Ситуацията продължи да става все по-тежка от година на година.

„Дано тази зима буните издържат, защото след изчезването им морето ще се слее с блатото зад пясъчната ивица на Болата. Най-малката щета от това ще е унищожаването на единствения български морски залив – сред десетте най-красиви в света“, сподели пред rns председателят на гражданското сдружение Стелиян Томов.

По-жалко е, че когато това стане морето ще залее вододайната зона и помпената станция. Това пък ще остави без вода най-голямото каварненско село Българево, както и Св. Никола, и вилното селище „Русалка“. Така трябва да се търси алтернатива за над 1500 постоянно живеещи в района българи, допълва Томов.
Според него фактът, че буните са в защитена територия, не е пречка да се ремонтира вече изграденото в нея. Забранено е строителството, но не и поддръжката на вече изграденото – коментира той.

Председателят на „За туризма на Калиакра“ е категоричен, че поради неотложността на ремонтните дейности, те могат да се извършат по специалната процедура и с пари от фонда за причинени бедствия и аварии. Будният гражданин се позовава на конкретни норми от българското и европейско законодателство, които позволяват ремонт на буните, какъвто не е правен от десетилетия.

Допълнително председателят и представляващ инициативен комитет „За туризма на Калиакра”, както и инициатор на гражданската инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече”, изтъква, че възстановяването на защитните брегоукрепителни съоръжения на плаж Болата, ще гарантира икономическия потенциал за развитие на територията на Община Каварна.

Ето какво още пише в писмото:

„В конкретния случай, разрушените брегоукрепителни дамбови стени в местността „Болата“ е необходимо да бъдат определени като критична инфраструктура. Според чл. 2 на ДИРЕКТИВА 2008/114/ЕО на СЪВЕТА от 8 декември 2008 г., „критична инфраструктура“ означава елемент, система или части от нея, намиращи се в държавите-членки, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадената държава-членка в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.

За целта, е необходимо предприемане на мерки от Областния управител на Добрич по смисъла на чл. 6г, ал. 4 от ЗЗБ, целящи актуализиране на областна програма за намаляване на риска от бедствия, съдържащ оперативните цели и определените дейности за реализиране на тези оперативни цели.

За сведение, за изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове, които съдържат и необходимия бюджет за реализицания, срока за реализация, очакваните резултати, индикатори за изпълнение и отговорните институции.

Предвид изложеното, инициативния комитет – представляван от мен се надява на съдействието на Министерски съвет и на Областна администрация Добрич, които да заложат необходимия ремонт час по-скоро на защитните дамбови стени – буните в местността „Болата“ в областната програма на Добрич за намаляване на риска от бедствия, определяйки ги като критична инфраструктура и ремонтът им да бъде заложен за изпълнение в периода 2020-2021 г.

Дейности, за които да бъдат уведомени кмета на Община Каварна, кмета на село Българево, общинския съвет на Каварна и председателят на инициативния комитет в 3 месечен срок от получаване на писмото ми.“

Морето вече е завзимало вододайната зона през седемдесетте години на миналия век. За да не се повтаря тогавашната трагедия са изградени двете буни.