Има надежда! Въпреки всички! Въпреки всички с инициали Б.Б., Цв.Цв., Ц.Ц., X.X, Y.Y. и подобни на тях! Въпреки това, което правят с българския народ и това, в което почти го превърнаха!

ЕТО ЗАЩО:

МОМЧЕ, ВЛАК, БИЛЕТ, СТАРИЦА

RNS