Наложените санкции по Програмата за развитие на селските региони, финансирана от Европейския съюз, ще останат за сметка на нарушителите.

Това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ вчера.

Становището бе оповестено часове, след като преди ден Върховният административен съд на РБългария се произнесе, че според методиката за определянето на санкции след плащанията по проектите от Програмата за развитие на селските региони, финансирана от Европейския съюз, ще останат за сметка на държавата – сиреч – за данъкоплатците.

Реално оползотворилите европарите ще запазят имотите си и няма да понесат никаква отговорност за неправомерното използване на пари от ЕС.

Вчера ДФЗ контрира, че: „Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013г. е част от процедурата за мотивиране при налагане на санкции за извършени нарушения от страна на бенефициентите, но не и основание. Основанието за налагане на санкции е нарушение на договорни и нормативни задължения и произтича пряко от прилагането на Регламент 1306/2013 на ЕС. В тази връзка наложените санкции по проекти няма да бъдат отменени, същите остават за сметка на нарушителите.

ДФ „Земеделие“ ще изпълни решението на ВАС, като приведе Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013г. съобразно окончателното решението на петчленния състав на съда.“

Според юристи, дори и след привеждането на методиката според решението на ВАС, тя може да се прилага само за бъдещи случаи. В световната история на правото няма нормативен акт, който да може да се прилага със стара дата.

Твърде вероятно е ДФЗ да се опитва да тушира развихрилия се от преди ден скандал с обяснението, че ще поправи стореното.

Дори и това да стане обаче, всички усвоили евросредства по Програмата за развитие на селските региони, финансирана от Европейския съюз, ще имат пълното право да заведат дела, позовавайки се на решението на ВАС.

Така данъкоплатците ще имат да плащат не само усвоените от избрана върхушка в изпълнителната власт европейски пари, но ще трябва да платят и за спечелените дела от същите срещу държавата.

Отделно мониторинговия период за проектите от 2007-2013 г. отдавна е изтекъл и няма как да се търсят пари за това време, освен няколко единични случаи, при които той все още е в сила, категорични са хора от системата.

rns