Таксата „сградна инсталация“ не противоречи на Закона за защита на потребителите, според който гражданите не са длъжни да плащат за нежелана услуга. Това се разбира от тълкувателно решение на Върховния касационен съд.

Съдът беше сезиран от омбудсмана Мая Манолова, която поиска от него да се произнесе по темата след противоречива съдебна практика. Досега в спорове между потребители и топлофикационни дружества някои съдии приемаха постановките от Закона за енергетиката, според който доставката на топлинна енергия в сгради – етажна собственост, е колективна услуга и не е необходимо подписване на индивидуален писмен договор между всяко семейство и съответната топлофикация. Според други обаче при противоречие в два закона се прилага онзи от тях, който защитава в по-голяма степен потребителите, а в конкретния случай – текстът, който забранява доставката на топлинна енергия без поискване.

Според Гражданската колегия на ВКС потребител на топлинна енергия не е отделният собственик или ползвател на апартамент, а самата етажна собственост. Затова и отделният собственик не може сам да се откаже изцяло от парно и да не плаща за общите части. Етажните сгради, в които има повече обекти на собственост, притежавани от различни лица, имат части, които са общи по естеството си: те не могат да бъдат отнесени към никой самостоятелен обект, не могат да се делят и отчуждават, напомня ВКС.

RNS