10 години от влизането в сила на Лисабонския договорсе отбелязват днес. Споразумението, подписано от 27-те страни от Общността на 13 декември, реформира и разшири законодателна власт на Европейския парламент в над 40 нови области.

Сред тях селското стопанство, енергийната сигурност, имиграцията, правосъдието и европейските фондове. Договорът изравни правомощията на Европарламента с тези на Европейския съвет и даде право на евродепутатите да отменят международни споразумения.