Месечната пенсия вече може да бъде получавана в EasyPay. Tова е възможно само с попълване на едно заявление в най-близката каса, съобщиха от доставчика на платежната услуга, съобщава technews.bg.

Прехвърлянето се извършва чрез договор между ЕasyPay и НОИ, което улеснява заявителят. Навършилите пенсионна възраст могат да избегнат попълването на излишни документи, да не посещават физически съответните институции и да си спестят чакането на опашки.

Пенсията се получава по безплатна карта и сметка (IBAN), която се издава за минути – няма такса за издаване, поддръжка и закриване. При постъпване на пенсията в сметката се получава безплатно известие.

Всеки притежател на картата има възможност за две безплатни тегления от банкомат месечно, а при пазаруването с нея в търговските обекти няма такси. Могат да се правят също преводи от страната и чужбина.

Картите оперират в националната картова и платежна среда на Борика АД под марката Bcard. Това дава допълнителна сигурност на ползвателите, че паричните им постъпления са защитени според предвидените по закон финансови разпоредби.

За още по-голяма сигурност и информираност пенсионерите могат да следят наличностите в сметката си във Viber. Това е решение, което цели да осигури комфорт за по-възрастните хора, които вече имат навика да общуват в платформата, а сега могат да получават и информация за средствата си по всяко време.

Картата не позволява плащане в интернет, което я прави сигурна, а в допълнение на това, всяко плащане и теглене се потвърждава с ПИН код.

Начало