Над 1 милион лева са осигурени в общинския бюджет за ремонт и обновяване на сградите на детските заведения в Добрич. Със средствата се предвиждат ремонт на покриви, подмяна на дограма и конструктивно укрепване на детска градина №25.

В момента се изграждат красиви и безопасни огради на забавачниците, там където липсват, съобщиха от пресцентъра на Община Добрич.

за добрич2

Решението на кметския екип е продиктувано с цел осигуряване на сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата и ограничаване на вандалските прояви.
Високите огради, са еднотипни. Те представляват мрежа с височина от 2,20 метра. Такава вече има поставена на ДГ № 10 и ДГ № 8.

за добрич3

Предстои да бъде изградена и на детските градини № 18, № 20 и № 32. На трите детски ясли в шестте сгради също ще бъдат монтирани високи огради.

за добрич4

В Програмата за капиталови разходи са заложени средства за всяко детско заведение. В ДГ № 12 ще бъде ремонтиран покрива, който не е ремонтиран от построяване на сградата. За тази цел са заложени 60 000 лева. След като бъдат направени ремонти на сградите, включени в Програмата за капиталовите разходи за 2019, в Добрич детските ясли и градини няма да имат проблем с течове от покривите.

за добрич5

Във всички детски градини и ясли ще бъде заменена дограмата в помещенията, където пребивават децата. Там е преимуществено. Дограмата ще бъде сменена на ДГ № 7, ДГ № 17, ДГ № 18, ДГ № 20, ДГ № 23, ДГ № 24, ДГ № 25.

за добрич6

В някои от тях вече текат ремонтите дейности, като в ДГ № 26 вече е подменена. За детските ясли остава дограмата да бъде подменена в двете сгради на ДЯ № 6 и основната сграда на ДЯ № 4.

за добрич7

Предвижда се още подмяна на котела в ДГ №27 и саниране на сградите на ДГ с номера 7, 23/сградата на улица „Богдан“/.

Извършено е боядисване на фасадите на 17, 20 и 26 детски градини. В момента се ремонтира ДЯ №6. Продължават и ремонтите дейности в 32 детска градина, които се реализират по проект на Община Добрич, финансиран по ОП „Региони в растеж