На 9 август Българската православна църква почита паметта на един от най-близките съратници на Иисус Христос. Той е Матей – избран на мястото на отпадналия от апостолския лик Юда Искариот и запълнил числото на 12-те апостоли.
Свети апостол Матей е  роден във  Витлеем.  След Възнесението на Иисус Христос, както обещал на тръгване, Светият дух ще слезе на Земята, за да осени неговите последователи и да ги напътства в техните бъдещи дела.
Следвайки заръките на Иисус Христос, докато чакали Светият дух да се появи, Свети апостол Петър поел ангажимент да разреши друг въпрос. Кой да заеме мястото на Юда, който предаде своя Учител за 30 сребърника, за да се сбъдне древното пророчество от Библията.
Свети апостол Петър събрал 120 Христови последователи и им представил  двама достойни мъже – Йосиф и Матей (Матия). Чрез жребий един от тях двамата трябвало да стане част от най-близките и изтъкнати последователи на Христа. Жребият показал, че това е Матей. Слизайки на Земята, Светият дух осенил Христовите ученици под формата на огромни огнени езици. На мига те започнали да говорят множество чужди езици, които даже не били чували преди. Благодарение на тези езици те можели свободно да проповядват Словото Божие по целия свят.
Осенен от чудото на Светия дух, новоизбраният апостол Свети Матей заминал за Антиохия и Сирия, после се отправил към градовете Тиан и Синоп в Кападокия.
Бил заловен и затворен в тъмница, но своевременното застъпничество на Свети Андрей Първозвани го освободило от затвора и Свети апостол Матей продължил да изпълнява своята Божествена мисия в  Едеса, Амасия, Севастия, чак до Етиопия.
Земните дни на Свети апостол Матей също завършили мъченически като на останалите апостоли.
Той бил заловен и изтезаван от езичниците, а накрая го убили с камъни на 9 август през 63 година.
Освен, че бил един от 12-те апостоли, Свети Матей е автор на първото Евангелие, в което описва живота и делата на Иисус Христос (Евангелие от Матей). Следващият апостол и евангелист е Свети Йоан. Другите двама евангелисти, които обаче не са апостоли са Светите Лука и Марк.
Имен ден празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея. Същите имена празнуват своя имен ден и на 16 ноември, когато почитаме паметта на Свети апостол и евангелист Матей.