Периодът, в който се спират детските надбавки при 5 неизвинени отсъствия на учениците, скоро може да бъде увеличен от 1 месец на поне 6 месеца.

Това обсъждат просветното министерство и депутати от управляващата коалиция, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев пред СЕГА.

Идеята ще бъде оформена като предложение за промени в закона за семейните помощи за деца, които ще бъдат внесени от депутати от ГЕРБ тези дни, поясни Вълчев.

И МОН, и депутатите са за увеличаване на санкциите за родители, които не осигуряват редовно присъствие на децата си в клас. От години в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца има текст, според който, ако ученикът не е ходил на училище 5 часа без уважителни причини, то детските надбавки за родителите му (40 лв. за едно дете и 90 лв. за две) се спират за месеца, в който са допуснати отсъствията.

Същото важи и за децата в предучилищна възраст в детските градини, но при тях наказанието е при над 3 дни неизвинени отсъствия.

През 2017 г. например заради неизвинени отсъствия близо 36 000 бедни семейства в цялата страна са били лишени от детски надбавки, а през 2018 г. борят им се увеличава до 40 000.