Kметът на Пловдив Иван Тотев е поредният гербаджийски кадър, който се сдоби с обвинение за престъпление по служба. Според прокуратурата от действията му са настъпили значителни вреди за общината в размер на 1 милион лева. Между 30 април и 17 ноември 2014 г., като длъжностно лице и като възложител на обществени поръчки, Тотев е нарушил служебните си задължения във връзка с изграждане на „Зоокът“ в Пловдив. Процедурата е направена чрез пряко договаряне с изпълнителя в нарушение на Закона за обществените поръчки. В допълнение не е изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания на строежите и не е било издадено разрешение за строеж.

Иван Тотев е с мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 20 000 лева, а процесуално-следствените действия продължават. До момента са разпитани 14 свидетели, изискана е цялата документация по изграждането на новият пловдивски зоокът. Оказва се, че досъдебното производство е образувано още на 3 ноември 2015 г. от Пловдивската окръжна прокуратура. С постановление на главния прокурор от 15 ноември 2016 г. е разрешено разследването да се проведе извън района на съда, компетентен да разгледа делото, и е разпоредено СГП да осъществява ръководство и надзор върху досъдебното производство.