Три пъти по-ниски са цените на телефонните разговори в рамките на Европейския съюз за частни абонати от днес заради фиксираните максимално възможни цени на повиквания и съобщения.

В резултат на това, потребителите, които се обаждат от своята държава към друга държава от ЕС, ще плащат не повече от 19 цента на минута с ДДС и 6 цента за SMS съобщение с ДДС.

„Таваните на цените за повиквания в рамките на ЕС са конкретен пример за това как цифровият единен пазар въздейства върху ежедневието на хората. Всъщност изграждането му е породило 35 нови цифрови права и свободи. В общ план новите правила в областта на далекосъобщенията ще помогнат на ЕС да отговори на нарастващите потребности от свързаност на гражданите и ще стимулират неговата конкурентоспособност“, коментира Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар.

Новите правила за международни повиквания са предназначени да преодолеят значителните разминавания в цените, които съществуваха преди това между държавите членки.

Стандартната цена на повикване в рамките на ЕС от стационарен или мобилен телефон беше средно три пъти по-висока от стандартната цена за национално повикване, а стандартната цена за изпращане на текстови съобщения в рамките на ЕС беше над два пъти по-висока от националната цена. В някои случаи стандартната цена за повикване в рамките на ЕС може да бъде до десет пъти по-висока от стандартната цена за национални повиквания.

Ново проучване на Евробарометър за международните разговори показва, че четирима от всеки десет анкетирани – 42 % са се свързали с някого в друга държава от ЕС през изминалия месец.

СНИМКА  pxhere.com